Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
II Sesja w dniu 28 listopada 2018, godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
RG.0002.11.2018

Dyskusja

2.
Złożenie ślubowania przez radnego Gminy Kleszczów.11:15
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozliczenia przyznanej pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.12:04
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.12:20
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kleszczów.12:24
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów.12:37
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kleszczów.12:39
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.12:48
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.12:51
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie.13:39
12.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na I sesji w dniu 20 listopada 2018 roku.13:41
13.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.13:51
14.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.13:53
15.
Wolne wnioski i informacje.14:44
16.
Zamknięcie obrad.14:44