Wyniki głosowania imiennego w sprawie: dodania do porządku obrad punktu: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozliczenia przyznanej pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego"

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Jarząbek Kamil
Karasiński Paweł
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Muskała Joanna
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Kruszyński Ryszard

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl