Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wniosek radnego A. Książka o przeniesienie punktów 11 i 12 (informacje o działaniach wójta i działaniach przewodniczącego rady w okresie między sesjami) na początek porządku obrad.

ZA: 5, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (5)

Jarząbek Kamil
Książek Adam
Michalczyk Ewa
Muskała Joanna
Zawadzka Violetta

PRZECIW (9)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Karasiński Paweł
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kuśmierek Tadeusz
Podawca-Kordowska Beata
Zięba Andrzej

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Kruszyński Ryszard

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl