Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

ZA: 0, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (0)

PRZECIW (15)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Jarząbek Kamil
Karasiński Paweł
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Muskała Joanna
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl