Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Karasiński Paweł
Kowalczyk Arkadiusz
Kruszyński Ryszard
Książek Adam
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Muskała Joanna
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Jarząbek Kamil
Krawczykowski Konrad

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl