Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczów.

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Biegała Katarzyna
Bujacz Dariusz
Gurazda Halina
Karasiński Paweł
Kowalczyk Arkadiusz
Krawczykowski Konrad
Kuśmierek Tadeusz
Michalczyk Ewa
Muskała Joanna
Podawca-Kordowska Beata
Zawadzka Violetta
Zięba Andrzej

PRZECIW (1)

Kruszyński Ryszard

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Jarząbek Kamil
Książek Adam

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl