Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXVIII Sesja w dniu 12 maja 2021, godz. 18:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/339/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 420– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/338/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 421– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania opłaty za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej za lata 2020 – 2021. Druk Nr 422– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Oksywskiej i ul. Chylońskiej. Druk Nr 418 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
6a.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Druk Nr 423 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Zakończenie obrad sesji.