Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Druk Nr 423 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Kryża Michał
Mallek Barbara

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl