Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcie porządku obrad wraz z przyjętą zmianą

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (3)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Kryża Michał

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl