Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od naliczania opłaty za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej za lata 2020 – 2021. Druk Nr 422– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (9)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Ławrukajtis Beata

WSTRZYMUJE SIĘ (4)

Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (4)

Bartelke Piotr
Kryża Michał
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl