Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6a. projektu uchwały na Druku Nr 423 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Mosa Florian

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Kiersznikiewicz Leszek

BRAK GŁOSU (4)

Formella Bogdan
Kryża Michał
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl