Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXVII Sesja w dniu 28 czerwca 2018, godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 28 maja 2018 r.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.
Załączniki
4Głosowanie
5.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie: (nie)wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie Gminy Łazy.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla terenu położonego Łazach – osiedle Stara Cementownia.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Łaz.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Interpelacje radnych.
11.
Zapytania radnych.
12.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
13.
Odpowiedzi na zapytania.
14.
Wolne wnioski i informacje.
15.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
16.
Zamknięcie sesji.