Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Łaz.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl