Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: (nie)wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl