Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl