Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / RadniXXI Sesja w dniu 20 lipca 2020, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi – etap II”. Druk Nr 291 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (w rejonie ul. Kazimierskiej,). Druk Nr 292 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (w rejonie ul. Dębogórskiej,). Druk Nr 293 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (u zbiegu ul. Mostowej i ul. Agrestowej,). Druk Nr 294 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (Przy ul. Zielarskiej,). Druk Nr 295 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumia. Druk Nr 296 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.
9.
Zakończenie obrad sesji.