Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi – etap II”. Druk Nr 291 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (19)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Formella Bogdan

NIEOBECNI (1)

Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl