Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (w rejonie ul. Kazimierskiej,). Druk Nr 292 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Mallek Barbara
Rydzewska Karolina

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Kryża Michał

NIEOBECNI (1)

Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl