Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 31 marca 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207.
BRM.KOKiS.0012.5.03.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Swarzędzu w rejonie ulic Rolnej, Krawieckiej i Kórnickiej.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren cmentarza w Wierzenicy”.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
k)
propozycja wprowadzenia do prządku obrad : rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi , pieczęci i hejnału Gminy Swarzędz.
3.
Sprawy bieżące.
4.
Wizyta w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, w tym zapoznanie się z planowanymi imprezami na 2016 rok, oraz dyskusja na temat potrzeb inwestycyjnych Ośrodka Kultury.
5.
Zakończenie.