Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Swarzędzu w rejonie ulic Rolnej, Krawieckiej i Kórnickiej.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Nieobecni: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl