Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl