Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
IV Sesja w dniu 5 marca 2019, godz. 18:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego. Druk Nr 77 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
Załączniki
Druk 77Głosowanie
4.
Zakończenie obrad sesji.