Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Sobieskiego. Druk Nr 77 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kiersznikiewicz Leszek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl