Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXVI Sesja w dniu 8 kwietnia 2020, godz. 17:00, w związku z art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbywać się będzie w trybie zdalnym.
BR-II.0002.26.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.17:51
a)
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 2 projektu uchwały w sprawie nakazu używania maseczek ochronnych na twarz na terenie Miasta Stalowej Woli.17:51
b)
Wniosek o wprowadzenie do porząd obrad jako pkt 5 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej17:51
2.
Projekt uchwały w sprawie nakazu używania maseczek ochronnych na twarz na terenie Miasta Stalowej Woli.18:27
4
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej20:12
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020 rok.20:22
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.20:22
7.
Zamknięcie obrad Sesji.20:36