Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (19)

Augustyn Jerzy
Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Durek Łukasz
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Warchoł Łukasz
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Szymonik Andrzej

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bajek Mariusz
Chojnacka Maria
Madej Paweł
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl