Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXII Sesja w dniu 20 stycznia 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.22.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.
3.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stalowa Wola do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
4.
Zamknięcie obrad Sesji.