Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stalowa Wola do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (16)

Augustyn Jerzy
Bajek Mariusz
Brzeziński Leszek
Durek Łukasz
Kochan Andrzej
Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Rut Piotr
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej
Warchoł Łukasz
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (7)

Butryn Renata
Chojnacka Maria
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Madej Paweł
Przytuła Dariusz
Sibiga Jan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl