Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XI Sesja w dniu 30 lipca 2019, godz. 11:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.11.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2019 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości poczatkowej środka trwałego budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku.
4.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości poczatkowej środka trwałego budynku Przedszkola Nr 2 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku.
5.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
6.
Zamknięcie sesji.