Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości poczatkowej środka trwałego budynku Przedszkola Nr 2 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (13)

Borowski Piotr
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Bieniusiewicz Jadwiga
Kirpsza Piotr
Supronik Daniel

NIEOBECNI (5)

Budrowska Maria Julita
Jarosz Marta
Kozłowska Helena
Kułakowski Piotr
Szczebiot Krzysztof
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl