Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XLIII Sesja w dniu 10 listopada 2022, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytych w dniach 15.09.2022 r. i 13.10.2022 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy w miejscowości Łazy.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Informacje i sprawy różne.
12.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
13.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
14.
Zamknięcie sesji.