Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Zatwierdzenie porządku obrad.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Głąb Zenon
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
Ludwikowska Danuta
Snopek Justyna
Tabas Dariusz
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Majczak Wiesława
Supernak Renata
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl