Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXVII Sesja w dniu 23 marca 2016, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.27.2016JK
1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.
3.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2016 rok.
5.
Zamknięcie sesji.