Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

ZA

Marek Awdziej
Dorota Babynko
Jadwiga Bieniusiewicz
Piotr Borowski
Antoni Cydzik
Antoni Czaplejewicz
Helena Czaplejewicz
Krystyna Gołko
Andrzej Kirpsza
Helena Kozłowska
Andrzej Łukaszewicz
Stanisław Pałusewicz
Jarosław Panasiuk
Karol Puszko
Jerzy Piotr Saciłowski
Daniel Supronik
Michał Tochwin

PODSUMOWANIE

Za: 17, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl