Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: 34_Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Kolonia Jasna oraz z mieszkańcami sołectwa Łąka w zakresie realizacji uchwały i ewentualnej zmiany granic miasta Pszczyna i sołectwa Łąka celem powzięcia opinii mieszkańców co do dalszego procedowania uchwały.

ZA

Ryszard Baron
Renata Dyrda
Arkadiusz Gardiasz
Henryk Kopiec
Grzegorz Kuczera
Tomasz Niesyto
Barbara Psik
Jolanta Spek
Łukasz Tetla
Kamil Widłok

PRZECIW

Krystian Czypek
Krystyna Fuławka
Marcelina Leki
Piotr Rabaszowski
Leszek Szczotka
Maria Szostak
Roman Urbańczyk
Andrzej Wojtanowicz

WSTRZYMALI SIĘ

Stanisław Goraus
Maciej Stieber
Marta Wojciechowska - Smolarz

NIEOBECNI

Jacek Kubis
Marek Szklorz

PODSUMOWANIE

Za: 10, przeciw: 8 , wstrzymało się: 3, nie głosowało: 0, nieobecni: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl