Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Projekt uchwały w/s ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kosin - druk nr 218/16.

Za: 8
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl