Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie nad kandydaturą Piotra Michonia na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (18)

Bal Andrzej
Barszcz Renata
Cebula Mateusz
Czekaj Marta
Garduła Monika
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rogowski Adam
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła
Żyłka Leszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Ciszek Stanisław
Kutrzeba Mateusz
Rostowska-Machnik Katarzyna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl