Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Ponowne głosowanie nad kandydaturą Leszka Żyłki na przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury

ZA: 10, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Sak Kazimierz
Żyłka Leszek

PRZECIW (7)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Kutrzeba Mateusz
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl