Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie nad kandydaturą Szczepana Mroczka na członka Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Żyłka Leszek

PRZECIW (1)

Przydzielska Iwona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl