Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie nad kandydaturą Szczepana Mroczka na przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Sak Kazimierz
Żyłka Leszek

PRZECIW (10)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Przydzielska Iwona

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl