Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie nad kandydaturą Iwony Przydzielskiej na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Bal Andrzej
Barszcz Renata
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Garduła Monika
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kula Jerzy
Kutrzeba Mateusz
Mroczek Szczepan
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Czekaj Marta
Michoń Piotr
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Żyłka Leszek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl