Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Głosowanie nad kandydaturą Marty Czekaj na przewodniczącą Komisji Oświaty

ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Sak Kazimierz
Żyłka Leszek

PRZECIW (9)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Gleń Sławomir
Polniaszek Jerzy

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl