Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/579/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dębicy

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (20)

Bal Andrzej
Barszcz Renata
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Garduła Monika
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kula Jerzy
Kutrzeba Mateusz
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rogowski Adam
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Żyłka Leszek

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl