Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Sokółce w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tochwin Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Borowski Piotr
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl