Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (17)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Tochwin Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Borowski Piotr
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl