Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Supronik Daniel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Awdziej Marek
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Tochwin Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Borowski Piotr
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl