Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Łazy.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl