Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl