Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl