Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Babynko Dorota
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Czaplejewicz Antoni
Gołko Krystyna
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel

PRZECIW (2)

Czaplejewicz Helena
Panasiuk Jarosław

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Awdziej Marek
Cydzik Antoni
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Tochwin Michał

BRAK GŁOSU (1)

Pałusewicz Stanisław

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl