Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w Bohonikach.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (15)

Awdziej Marek
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kozłowska Helena
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Poskrobko Czesław
Puszko Karol
Supronik Daniel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Cydzik Antoni

BRAK GŁOSU (2)

Babynko Dorota
Tochwin Michał

NIEOBECNI (3)

Bienasz Mariusz
Saciłowski Jerzy Piotr
Tolko Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl